+48 725 36 36 36 - Stargard
+48 725 35 35 35 - Szczecin

Bukieciarz z elementami florystyki
Więcej informacji o kursie »
Carving
Więcej informacji o kursie »
Elektrownie polowe kl. III do 125 kVA
Więcej informacji o kursie »
Frywolitka
Więcej informacji o kursie »
Koparki jednonaczyniowe klasa III
Więcej informacji o kursie »
Koparkoładowarki, wszystkie typy, kl III
Więcej informacji o kursie »
Kosy spalinowe-wykaszarki
Więcej informacji o kursie »
Makijaż wieczorowy
Więcej informacji o kursie »

Ładowarki jednonaczyniowa w klasie III

Informacje o kursie

Centrum Edukacyjne OMNIBUS Małgorzaty Starzyńskiej zaprasza na kurs: "Operator ładowarki jednonaczyniowej w  klasa III, klasie II, kasie I"

CEL KURSU:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operator ładowarki jednonaczyniowej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy na ładowarce jednonaczyniowej
 • warunek dodatkowo w kl. II –posiadanie od co najmniej 1 roku uprawnień operatora klasy III w przedmiotowej specjalności (zaświadczenia o rocznym stażu)
 • warunek dodatkowy kl. I – posiadanie co najmniej 2 lata uprawnień operatora klasy II w przedmiotowej specjalności oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w tym okresie na stanowisku operatora określonego rodzaju maszyny (zaświadczenia o dwóch latach stażu).

CZAS TRWANIA:

Klasa III około 4 tygodni, 

Klas II około 2 tygodni,

Klasa I około 1 tygodnia,

SYSTEM ZAJĘĆ:

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie Centrum Edukacyjnego OMNIBUS oraz na placu manewrowym. Prowadzone są przez doskonałą kadrę wykładowców z wykorzystaniem ciekawych metod dydaktycznych takich jak plansze poglądowe i filmy multimedialne. Dysponujemy również nowoczesnym parkiem maszynowym.

PROGRAM KURSU:

Klasa III

 • użytkowanie eksploatacyjne  
 • dokumentacja techniczna
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy elektrotechniki
 • silniki spalinowe
 • elementy hydrauliki
 • budowa ładowarki jednonaczyniowej
 • technologia robót
 • zajęcia praktyczne 

Klasa II

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy psychologii pracy i zasady dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim
 • użytkowanie eksploatacyjne
 • budowa ładowarki jednonaczyniowych
 • technologia i organizacja robót

 Klasa I

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy kierowania zespołem ludzkim w przedsiębiorstwie
 • wybrane zagadnienia prawa budowlanego
 • podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
 • budowa ładowarki jednonaczyniowych
 • technologia i organizacja robót

EGZAMIN:

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacjii Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym zdaniu w/w egzaminu, kursant otrzymuje uprawnienia operatora.

PŁATNOŚĆ:

Koszt kursu wraz z egzaminem państwowym

Nazwa

Klasa

Parametry

Cena

Ładowarka jednonaczyniowa

III

2,5 m3

1 600,00

Ładowarka jednonaczyniowa

II

5,0 m3

1 400,00

Ładowarka jednonaczyniowa

I

Wszystkie typy

1 400,00

 

Wpłaty można dokonać gotówką w biurze przy ul. Os. Zachód A5 w Stargardzie, bądź przelewem na nr konta: 

Bank Millenium 07 1160 2202 0000 0000 6240 1942

W tytule prosimy podać: nazwisko i imię uczestnika oraz  nazwę specjalności

Opłata za kurs może być jednorazowa bądź rozłożona na raty do zakończenia szkolenia.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, pod numerem 725 36 36 36 drogą elektroniczną na adres omnibus@stargard.com.pl  lub osobiście w siedzibie firmy w Stargardzie bądź w Szczecinie

INFORMACJE DODATKOWE:

 

UWAGA!!! Łączenie specjalności

Istnieje możliwość połączenia dwóch specjalności na jednym kursie tj.

 • ładowarki i kl. III i koparkoładowarki 
 • ładowarki kl. III i koparki kl. III

 

 

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

 • www.maillotdefootballpascher.be
 • http://www.fotballdraktertilsalgs.eu
 • www.xn--basketballklr-fgb.com
 • Billige fotballdrakter
 • Camisetas de futbol baratas
 • réplicas de relojes